ประวัติความเป็นมา

เจวีเคฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการบรรจุหีบห่อและขนส่งสิ่งของทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ปัจจุบัน เจวีเค สามารถให้บริการด้านการขนย้ายและลอจิสติกส์แบบครบวงจร เพื่อรองรับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และลูกค้ารายย่อย โดยมีบริการ ทั้งหมดดังนี้

  • บริการขนย้ายสำหรับที่พักอาศัย
  • บริการขนย้ายสำหรับสำนักงาน
  • บริการขนย้ายสำหรับโรงงาน
  • บริการขนย้ายสำหรับงานแสดงสินค้าและงานศิลปะ
  • บริการให้เช่าห้องเก็บของส่วนตัว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) สำนักงานใหญ่ของเจวีเค ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ ประเทศไทย โดยมีพนักงานประจำกว่า 200 คนมีรถขนส่งกว่า 30 คัน มีคลังสินค้าซึ่งมีพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร โดยมีเครือข่ายสำนักงานของเจวีเคครอบคลุมทั่วทวีปเอเชีย (link to JVK network) และมีพันธมิตรตัวแทนทั่วโลก