แบบฟอร์มการจองย้าย

ข้อมูลการติดต่อ

รายละเอียดที่พัก / การขนย้าย
ห้อง
คน

รายละเอียดสิ่งของที่ต้องการขนย้าย

กรุณากรอกแบบฟอร์มประเมินปริมาตร ระบุรายละเอียดสิ่งของที่ต้องการขนย้าย พร้อมแจ้งขนาดโดยประมาณ โดยใช้หน่วยวัดเป็น เซนติเมตร ส่วนของเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ท่านสามารถประมาณเป็นจำนวนกล่อง (โดยกล่องที่ใช้งานปกติจะมีขนาด 45 x 45 x 45 ซม.)

(ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแจ้งรายการสิ่งของ)
ห้อง รายการของ กว้าง
(ซม.)
ยาว
(ซม.)
สูง
(ซม.)
จำนวน หมายเหตุ
ห้องนอน ตู้เสื้อผ้า 3 บานประตู (มีกระจกเต็มตัว 2 บาน) 60 180 180 1 ถอดแยกชิ้นได้
เสื้อผ้า (แขวน + พับ) - - - 300 (แขวน 200 พับ 100 ชุด)
เตียงนอนไม้ + ที่นอน 6 ฟุต 1 ถอดแยกชิ้นได้
ห้อง รายการของ กว้าง
(ซม.)
ยาว
(ซม.)
สูง
(ซม.)
จำนวน หมายเหตุ