สมัครงาน

สนใจติดต่อได้ที่ คุณนุสรา เทียนมณี เบอร์มือถือ 086-305-9247 เบอร์โทรศํพท์ 02-379-4646
 • ตำแหน่งงาน
  พนักงานขนย้าย/บรรจุหีบห่อ
  สถานที่ทำงาน
  บจ.เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ เลขที่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  รายละเอียดงาน

  - ติดรถบริษัทออกไป ขนย้ายสิ่งของ กับทีมงาน ตามบ้านลูกค้า อาคารสำนักงาน สถานฑูต หรือ ตามสถานที่ได้รับมอบหมาย

  - ช่วยทีมงานจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายงานบ้านลูกค้า ขึ้นรถก่อนเวลาออกเดินทางไปปฏิบัติงาน

  - ส่งคืนและตรวจนับอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ

   

  คุณสมบัติ

  - เพศชายอายุ  21 - 38 ปี 

  - วุฒิ ป.6 ขึ้นไป อ่าน ออก เขียนได้

  - สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สามารถทำงานยกของได้

  - สามารถทำงาน ล่วงเวลา ( โอที ) ได้ ในบางช่วงเวลาที่มีงานเยอะ

 • ตำแหน่งงาน
  ผู้ควบคุมงานบรรจุหีบห่อ ( Supervisor Export )
  สถานที่ทำงาน
  บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด
  อาคาร JWD เลขที่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  รายละเอียดงาน

  ดูแล ควบคุมทีมงานในการปฏิบัติงานขนย้ายและบรรจุหีบห่อระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามระบบคู่มือการทำงานที่บริษัทกำหนด

  - เพศชาย  เท่านั้น

  - อายุ 23 ปีขึ้นไป

  - จบการศึกษาในระดับ ม.6 , ปวช , ปวส.

  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง / พูด / อ่าน / เขียน)

  - มีภาวะความเป็นผู้น้ำ / มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

  - ถ้ามี ใบ Toeic ตั้งแต่ 400 คะแนน ขึ้นไป ( จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ )

 • ตำแหน่งงาน
  พนักงานขับรถคลังสินค้า
  สถานที่ทำงาน
  บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  เลขที่ 222 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  รายละเอียดงาน

  ปฏิบัติงานขับรถในเส้นทางกรุงเทพ ปริมลฑล และต่างจังหวัด ตามใบมอบหมายงานในแต่ละวัน

  คุณสมบัติ

  - เพศ : ชาย

  - อายุ 25-36 ปี

  - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 2 ขึ้นไป

  - มีความรู้และทักษะด้านการขับรถ / การปฏิบัติตามกฎจราจร / และมีความรู้เรื่องเส้นทางในกรุงเทพและปริมลฑลเป็นอย่างดี

  - ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดทุกประเภท

 • ตำแหน่งงาน
  Moving Consultant
  สถานที่ทำงาน
  บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  รายละเอียดงาน

  Working Hours:        Monday to Friday 8.30am to 6.00pm

  Job Concept:

  • Expanding JWD/JVK name in the Thai market with a focus on the International Market in Thailand.
  • Develop business in Thailand and create awareness of JVK’s brand name in the market.

   

  * Expanding JWD/JVK name in the Thai market with a focus on the International Market in Thailand.
  * Develop business in Thailand and create awareness of JVK’s brand name in the market.

  Job Responsibilities:

  * Make direct contact with clients, schedule appointments with and conduct surveys at clients home/premises.
  * Prepare quotations for clients, dealing with overseas agents and internal staff (Shipping, Imports and Operation Departments).
  * Provide weekly/monthly activity reports to the International Department Manager and attend Monthly Management Meeting at JVK HQ Bangkok.
  * Show initiative in the identification of potential customers and devising marketing strategies targeted at the expatriate community including Embassies, Hotels, International Schools, International Corporations, NGO’s etc..
  * Respond to any inquiry within sufficient time and ensure that you are contactable at all times during working hours.
  * Assist the client and the team to handle any problems encountered, if any, in a professional manner.
  * Keep accurate and orderly records. Your efficiency, effectiveness and methodical approach to problem solving will be regularly reviewed.
  * Be available on occasion outside of normal working hours to attend events, functions and client visits as required by The Company.
  * To achieve quarterly/annual sales target as assigned by The Company. 

  Pre-Requisites

  • Have existing professional network within Bangkok.
  • 2 - 3 years’ experience in the Removal/Freight Forwarding Industry.
  • Must have own transportation.
  • Ability to operate Microsoft Office and related programs.
  • Proven ability to work in a multicultural environment.
  • Fluency in the English language.
  • Thai/Foreign National.

   

  Key Performance Indicators

  • Business target in terms of Sales – Profit – Number of new corporate account and new customer base.
  • Customer satisfaction index based on quality service and people.
  • Financial index based on increasing volume of net profit.
  • No more than two customer complaints on your direct job responsibility per year.