สิ่งอำนวยความสะดวก

คลังสินค้าของเจวีเค ได้รับการออกแบบและก่อสร้างขึ้นสำหรับการจัดเก็บสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์และของใช้ส่วนตัวโดยเฉพาะ โดยมีลักษะดังนี้:

  • มีพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร
  • มีโครงสร้างยกพื้นสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม
  • มี loading dock เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า
  • มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และระเบียบที่เคร่งครัด
  • มีระบบป้องกันอัคคีภัยพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบการป้องกันแมลง
  • มีห้องจัดเก็บทั้งแบบอุณหภูมิปรกติ และแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
  • มีระบบการบริหารคลังสินค้าที่ทันสมัยและใช้ระบบบาร์โค้ด
  • มีระบบ rack เพื่อให้สามารถจัดเก็บสิ่งของได้สูงสุด
  • มีเครื่องมือสำหรับใช้เฉพาะงาน