กิจกรรม

พิธีทำบุญวันครบรอบการก่อตั้ง บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด 38 ปี
11 สิงหาคม 2560

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2559 บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จัดพิธีทำบุญครบรอบ 38 ปี วันการก่อตั้งบริษัท เจวีเคฯ   

ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดพิธีการในส่วนของศาสนาอิสลาม ช่วงเวลา 8.00 – 09.00 น. และพิธีการทางศาสนาพุทธ เวลา 9.15 – 12.00 น.