กิจกรรม

ทำบุญครบรอบ 12 ปีการจากไปของ ดร.วิทยา บัณฑิตกฤษดา, ผู้ก่อตั้ง บริษัทเจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด
11 มกราคม 2560

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด และบริษัทในเครือ JWD Group ร่วมทำบุญครบรอบ 12 ปี ของการจากไปของ ดร.วิทยา บัณฑิตกฤษดา ผู้ก่อตั้งบริษัท ฯ

โดยเวลา 9.00 น. ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แต่พระสงค์ 9 รูป  และร่วมพิธีการทางพุทธศาสนา.