กิจกรรม

พิธีทำบุญวันครบรอบการก่อตั้ง บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด 37 ปี
16 สิงหาคม 2559

เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จัดพิธีทำบุญวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ 37 ปี  ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดพิธีการในส่วนของศาสนาอิสลาม ช่วงเวลา 7.30 – 08.30 น. และพิธีการทางศาสนาพุทธ เวลา 9.00 – 12.00 น. เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในกลุ่ม JWD Group