กิจกรรม

บรรยากาศงานรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
11 เมษายน 2559

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ทางบริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด ได้จัดงานรดน้ำดำหัวขอพร ผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559