กิจกรรม

บรรยากาศงานรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
12 เมษายน 2561

วันที่ 12 มีนาคม 2559 ทางบริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด ได้จัดงานรดน้ำดำหัวขอพร ผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561